NAK 2021 - pasica

Tema: Jeziki kot steber družbe in posameznika


Konferenca je namenjena vsem, ki se ukvarjate s poučevanjem maternega in tujih jezikov v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Osrednja tema konference je jezik kot steber družbe in posameznika ter razmišljanje o vlogi učnega jezika, tujih jezikov in raznojezičnosti v spreminjajočih se okoliščinah. Prav tako se posvečamo pomenu branja v digitalnih časih.

Plenarna predavanja izbranih domačih in tujih strokovnjakov so nadgrajena s predstavitvami pedagoške prakse in tematskimi delavnicami, ki se osredotočajo na pedagoške izkušnje pri poučevanju jezikov. Namenjene so oblikovanju modelov za medjezikovno in medkulturno povezovanje in spoznavanju metode večjezikovne didaktike ter delu z ranljivimi skupinami učencev.

Več o konferenci

Jeziki v izobraževanju 2022


Datum dogodka: 1. julij 2022 
Kraj: Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju 

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022

Program, gradiva in videoposnetki konference bodo objavljeni naknadno.

Program, gradiva in videoposnetki